Informace o ochraně osobních údajů

1. Společnost TOMANON WORKS s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 28609077, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244380 zpracovává v případě vaší poptávky (objednávky) služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

jméno a příjmení (titul)
emailovou adresu
telefon
doručovací adresa
fakturační adresa
IČ a DIČ
IP adresa

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností TOMANON WORKS s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a TOMANON WORKS s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Doručovací adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ a IP adresa se zpracovává za účelem nabízení obchodu a služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tyto osobní údaje budou společností TOMANON WORKS s.r.o. zpracovávány po dobu uzavření smlouvy mezi vámi a TOMANON WORKS s.r.o., nejdéle 15 roků od uzavření objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Výše uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, jež správce zprostředkovává prostřednictvím e-shopu na url adrese https://mafiabike.cz . Zejména se jedná o produkty a služby obchodní společnosti TOMANON WORKS s.r.o.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností TOMANON WORKS s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5. Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: TOMANON WORKS s.r.o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, e-mailem na adresu: info@tomanon.cz nebo telefonicky na číslo +420 731 620 948